सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत मानव संसाधनको सक्षमता अभिवद्धि र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याइ अपेक्षित नतिजामा उत्कृष्ठता हाँसिल गर्न तालिम तथा विकासको भूमिका अहम् हुन्छ । विशेष गरी शैक्षिक तालिमले उत्पादकत्वमा बढोत्तरी गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्नुका साथै संस्थागत स्थायित्वमा सहयोग पुर्याउँछ । शिक्षक कर्मचारीलाइ कामको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान,सीप, व्यक्तित्व तथा धारणा अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक तालिम केन्द्रमा सन्चालन हुने तालिमले टेवा पुर्याउछ । तालिमले संगठित संस्थामा कार्यरत व्यक्तिको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँनुका साथै कुशल तथा प्रभावकारी तरिकाले कार्यसम्पादन गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ । विशेष गरी शैक्षिक तालिम केन्द्रमा सन्चालन हुने तालिमहरु कार्यपृथक, मध्यम एवम् अल्पकालीन प्रकृतिका हुन्छन । शैक्षिक तालिमले उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुका साथै गुणस्तरमा सुधार ल्याइ संगठनात्मक वातावरण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा समेत सुधार ल्याउँछ । संगठित संस्था र कार्यरत जनशक्तिमा नियमीतता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, लगनाशीलता, व्यक्तित्व विकास र क्रियाशीलतामा पनि तालिमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । शिक्षकको ज्ञान, सीप, व्यक्तित्व तथा धारणा विकास गर्न सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई तालिमका 

बाँकी हेर्नुहोस् ...


डिल्लीकान्त अाचार्य

नाम : डिल्लीकान्त अाचार्य

पद   : प्रशिक्षक

फाेन : +९७७-८२-५२०२८४

माेबाइल नं. :  ९७५८५००४४३

इमेल : spokeperson@etcdang.gov.np

बाँकी हेर्नुहोस् ....

Top